Za medije

Mednarodno festivalsko leto »Igraj se z mano« 2017

O igraj se z mano

Dogaja se:
Organizator:

Center Janeza Levca Ljubljana

Karlovška 18, 1000 Ljubljana

Društvo za kulturo inkluzije

Melikova 1, 1000 Ljubljana

www.igrajsezmano.eu

Kaj je "Igraj se z mano"

Vključevanje otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami ter ostalih, ki z medsebojnim druženjem in skupnim ustvarjanjem rušijo meje med "hendikepom in normalnostjo" in dejansko uresničujejo inkluzijo vseh ljudi ne glede na drugačnost v družbo.

IZ IZOLACIJE V DRUŽBO

Večina ljudi osebe s posebnimi potrebami izolira in jim s tem onemogoča socialne interakcije. Namen festivalskega leta »Igraj se z mano« je OMOGOČANJE AKTIVNE VKLJUČENOSTI IN S TEM SOCIALNO INTERAKCIJO V OSREDNJEM DRUŽBENEM DOGAJANJU.

NI STEREOTIPOV V GLASBI, PLESU, GLEDALIŠČU, LUTKAH, ŠPORTU, IGRI…
Otroci, mladostniki in odrasli s posebnimi potrebami, otroci in mladostniki z značilnim razvojem in ostali obiskovalci pridobijo IZJEMNO PRILOŽNOST SKUPNEGA USTVARJANJA, RAZBIJANJA STEREOTIPOV, PREDVSEM PA DRUŽENJA NA NASTOPIH, DELAVNICAH, ANIMACIJAH, IGRAH… NE GLEDE NA DRUGAČNOST.

V 2017 ŽE ENAJSTO LETO

Festivalsko leto »Igraj se z mano« letos poteka že ENAJSTO leto zapored, v nadgrajeni lokacijski in programski obliki.

Naše glavno »orožje« je igra.

Igra kot najbolj ustvarjalni, motivacijski, sprostitveni, socializacijski in delovni učni proces, ki je prvi in edini pravi že od najbolj rosnih let, nosi v sebi tudi najbolj globoka in razsežna sporočila.

25.000 AKTIVNIH V PROGRAMU

»Igraj se z mano« se v sklopu celoletnih dogajanj aktivno udeleži prek 500 ustanov - različnih vrtcev, šol, srednjih šol, fakultet, specializiranih zavodov ter nevladnih in drugih organizacij tudi iz tujine.

TO POMENI, DA JE V PROGRAM AKTIVNO VKLJUČENIH PREKO 20.000 MLADIH TER PREKO 3.000 STROKOVNJAKOV S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA IZ VSE SLOVENIJE IN TUDI TUJINE.

Pravica do enakosti zaživi

»Igraj se z mano« ustvarja prostor in čas za osveščanje, razbijanje stereotipov in nediskriminacijo oziroma razvijanje inkluzivne kulture.

Vsi dogodki »Igraj se z mano« s svojimi aktivnostmi spodbujajo socialno integracijo oziroma inkluzijo med otroci, mladostniki, odraslimi osebami s posebnimi potrebami in večinsko populacijo vseh generacij.

Omogočamo sodelovanje med otroki in mladostniki s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki z značilnim razvojem, ki vse vključene bogati in razvija.

Dr. Matej Rovšek, ravnatelj Centra Janeza Levca Ljubljana, o Mednarodnem festivalu "Igraj se z mano": »Letošnji 11. Mednarodni festival "Igraj se z mano" predstavlja pomembno novost v njegovem izvajanju. Poleg svojega osnovnega poslanstva -povezovanja različnosti skozi igro,  bo v delovnem procesu v organizaciji festivala, izvajanju delavnic ter tehnični podpori festivala vključenih 93 mladostnikov s posebnimi potrebami. To bo njihova izjemno pomembna neposredna delovna izkušnja, ki jim bo omogočila preizkusno vključitev v enega izmed osnovnih družbenih procesov - delo. Delo, ki jim omogoči pozitivno samovrednotenje, delo, za katerega prejmejo plačilo in jim poda izkušnjo ovrednotenja lastnega vložka ter delo za katerega si bomo prizadevali da po zaključku šolanja postane oblika trajne pošteno plačane zaposlitve. To bo mogoče šele, ko bo država končno sprejela Zakon o socialnem vključevanju.«

Timotej Kotnik, vodja večernega glasbenega programa: "Mednarodni festival “Igraj se z mano” udejanja inkluzijo tudi v okviru večernega vrhunskega glasbenega programa, ki predstavlja prvi glasbeno-inkluzivni festival v Sloveniji, katerega namen ni le združevanje na prvi pogled nezdružljivih svetov – vrhunskih glasbenikov in ljudi s posebnimi potrebami ter lokalne skupnosti – pač pa tudi vzpodbujanje koncepta »družbeno angažiranega glasbenika«, ki razume svojo vlogo v družbi in se aktivno vključuje v družbeno odgovorne projekte. Glavni cilj festivala je podpirati kakovostno glasbo, hkrati pa vključevati ljudi z manj možnostmi in tako ustvariti »čas in prostor« za inkluzijo."

Mednarodno festivalsko leto 2017

Mednarodni (4-dnevni in enodnevni) festival "Igraj se z mano« v središčih Ljubljane, Črnomlja, Nove Gorice, Radelj ob Dravi in Vipave

Festival predstavlja najobsežnejši del projekta in obsega 4-dnevno dogajanje na Kongresnem trgu v Ljubljani (do leta 2013 se je festival odvijal na Prešernovem trgu ter Tromostovju in Stritarjevi ulici) od 23. 5. do 26. 5., enodnevno v Črnomlju 18. 5., prvič v Novi Gorici 30. 5., v Radljah ob Dravi 2. 6. ter septembra v Vipavi.

Letošnji program bo poleg standardnih vsakodnevnih dnevnih nastopov na malih in velikem odru, delavnicah, animacijah, lutkah, predstavah, plesu, športu, igrah … v Ljubljani na Kongresnem trgu vse 4 večere nadgrajen z izjemnimi inkluzivnimi koncerti, ki smo jih posvetili medkulturnosti.

Na odru bomo združili moči otroci s posebnimi potrebami, vrhunski domači glasbeniki ter mednarodno priznani glasbeniki, ki so bili zaradi vojne primorani zapustiti svoje domove. Z nami bodo otroci s Centra Janeza Levca Ljubljana, Jawa in Shaza Manla (Sirija), Yarub Smarait (Jordanija), naš ambasador raper ZLATKO, Timotej Kotnik, Omar Naber, Hamo, Jurki, Ditka ...

ZLATKO je ambasador Igraj se z mano že vse od začetka leta 2007.

Središče dogajanja je glavni oder (glasba, petje, ples, igra…), obkrožen s številnimi delavnicami in animacijskimi kotički. Postavljeni bodo tudi manjši, lutkovno-gledališki odri. Glede na statistiko v programu aktivno sodeluje že vsaj 15.000 ljudi, predvsem mladih. Posredno je udeleženih več kot 50.000 obiskovalcev, preko različnih medijev pa je informiranih najmanj 500.000 ljudi! Projekt je mednaroden, saj vsako leto festival obiščejo tudi številni gostje iz tujih držav.

2. Mednarodni dogodek - Bodi športnik "Igraj se z mano« - oktober

Gre za športno-družabni dogodek, katerega rdeča nit je tradicionalni nogometni turnir, na katerem rezultati niso v ospredju, temveč do izraza prihajajo strpnost, fair play, spoštovanje in sprejemanje drugačnosti. Poleg nogometa ponuja tudi bogato ponudbo drugih športnih udejstvovanj (košarka, odbojka, namizni tenis, baseball…), animacijski program in številne delavnice. Udeležujejo se ga tudi gostje iz tujine. Je enodnevni dogodek, ki se odvija konec meseca septembra v parku Tivoli v Ljubljani oz. na letnem telovadišču Narodni dom. Vključuje se čez 1000 aktivnih udeležencev oz. športnikov iz vrtcev, OŠ, osnovnih šol s prilagojenimi programi, srednjih šol in študentov Univerze v Ljubljani.

3. Mednarodni sklop dogodkov  Bodi umetnik »Igraj se z mano«

a) Mednarodni likovni natečaj, ki spada v sklop - Bodi umetnik "Igraj se z mano« - razpis september

Mednarodni likovni natečaj »Igraj se z mano« je celoletni projekt z natečajnim razpisom v začetku vsakega šolskega leta. Otvoritvena razstava se odvija januarja v Cankarjevem domu, kjer vzporedno poteka tudi bogat kulturno animacijski program. Razstava domuje v hramu slovenske kulture tudi za časa Slovenskega kulturnega praznika in s tem pridobi na ugledu in obisku. Razstava s podobnim kulturno animacijskim programom nato potuje po številnih lokacijah po Sloveniji in tujini. Na mednarodnem likovnem natečaju je sodeluje že okoli 300 vrtcev, šol in specializiranih ustanov, tako od doma kot iz tujine z okrog 5000 likovnimi deli otrok in mladostnikov.

b) Mednarodna otvoritev likovnih del, ki sodi v sklop - Bodi umetnik "Igraj se z mano" - v Cankarjevem domu – februar

Prva mednarodna likovna razstava v tekočem letu (Mednarodni kulturno - likovni dogodek) »Igraj se z mano« poteka v začetku meseca februarja v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer je razstavljenih 748 del, zastopane pa so vse sodelujoče ustanove. Postavljanje razstave sledi principu, da vsi otroci iz ustanov, ki so sodelovale na natečaju, pridobijo diplomo ter sami postavijo razstavo. Sočasno poteka tudi bogat kulturni, ustvarjalni, glasbeni in zabavni program. Udeleži se ga preko 1000 udeležencev.

c) Zaključek otvoritvene razstave – Bodi umetnik »Igraj se z mano« v Cankarjevem domu – februar

Je namenjena predvsem druženju otrok in mladostnikov in tudi odraslih z motnjo v duševnem razvoju z otroki in mladostniki z značilnim razvojem oziroma z njihovo partnersko šolo, zavodom. Učenci Centra Janeza Levca Ljubljana in partnerske šole z rednim programom skupaj pripravijo predstavo. Ta je v samem nastajanju ter tudi izvedbi - inkluzivna. Inkluzija, katere temelj je socialna integracija, se prenese tudi v družabni del dogodka po zaključku predstave. Takrat si še zadnjič skupaj ogledamo razstavo ob prigrizku in pijači. Prireditve se udeleži 300 udeležencev.

d) Mednarodna potujoča razstava, ki zaključuje sklop Bodi umetnik - "Igraj se z mano« - celo leto

Razstava v okviru KULTURNO - LIKOVNEGA DOGODKA »Igraj se z mano« potuje po številnih lokacijah po celotni Sloveniji in tudi po tujini. Z gostovanjem razstave želimo širiti inkluzivno sporočilo festivala »Igraj se z mano« ter spodbujati druženje in skupno ustvarjanje. V letu 2014 smo obiskali 20 mest in krajev širom po Sloveniji, skupaj s spremljevalnimi festivalskimi oblikami. Ocenjujemo, da je vključenih najmanj 5000 udeležencev, skupaj z okoli 100 institucijami (knjižnice, šole, galerije, društva, mladinski centri…).

4. Mednarodni sklop dogodkov Bodi popotnik »Igraj se z mano« - celo leto

Ugotovili smo, da vključevanje otrok in mladostnikov v športne aktivnosti v vodi, na jadrnici, na suhem v hribih in gorah ter popotovanja na neformalnih izobraževanjih širom po Evropi pripomore k razvijanju samopodobe in čustvene stabilnosti in njihove pozitivne navezanosti. Poglobljen odnos z vzgojiteljem oziroma učiteljem je odločilen v vzgoji za neodvisno in samostojno življenje. Je oblika »naložbe« v  otroke in mladostnike s posebnimi potrebami ter tudi otroke in mladostnike z značilnim razvojem, v njihovo zdravje in odnos do zdravja. Inkluzivna doživljajska pedagogika je pisano na kožo mladostnikom, saj jim daje vse tisto, česar v vsakdanjem življenju ne morejo doseči. Izkušnje, ki smo jih dobili pri udeležbi v podobnih predhodnih projektih, nam dajo vedeti, da je tovrstno udejstvovanje tisto, kar pomaga mladostnikom in nam vzgojiteljem prebroditi različne težave, ki se pojavljajo čez leto. Skozi aktivnosti pa se spodbuja tudi povezanost med učiteljem in učencem kot tudi same skupine.

a) Jadranje

na eni ali dveh jadrnicah v 5 do 7-ih dneh konec junija ali sredi septembra, kjer vsi prisotni učenci pa tudi učitelji preizkušajo in pilijo svoje socialne veščine in predvsem strpnost, red, tovarištvo in skrb zase. Hkrati daje jadrnica s svojim omejenim in dokončnim prostorom podlago za učenje razreševanja konfliktov in sobivanja.

b) Preživljanje v hribih in gorah v okolici Kranjske Gore

poimenujemo tudi projekt »Iz narave v naravo«. V 5-ih dneh bivanja v naši Vila Vili konec septembra oz. začetku oktobra se udejstvujejo učenci vseh šol Centra Janeza Levca Ljubljana ter tudi učenci rednih šol iz Ljubljane in okolice, ki so deležni pomoči naših mobilnih pedagoginj. Učitelji z učenci gradijo inovativen pristop na inovativnih pedagoških, predvsem vzgojnih metodah, kjer sta učitelj in učenec tako partnerja kot tudi avtoriteta drug drugemu.

c) Mednarodni projekti - neformalna izobraževanja širom Evrope

kot so mladinske izmenjave, usposabljanja itd. Teh se udeležujemo s pomočjo Evropskih sredstev za neformalno izobraževanje in razpisov. Do sedaj smo se udeležili že več kot 30 različnih projektov na temo sociale, umetnosti, športa, ekologije itd.

Tovrstna izobraževanja vključujejo preko 100 otrok in mladostnikov in preko 30 pedagogov in drugih spremljevalcev letno.

O naši uspešnosti priča tudi velika odmevnost tako doma kot tudi v Evropi. Nekaj izmed večjih priznanj:

  • Prvi festival »Igraj se z mano« je bil v letu 2007 v tekmovalnem delu izbran za predstavnika Slovenije ob zaključni slovesnosti Leta enakih možnosti v predsedujoči državi Portugalski. Predstavljen je bil tudi kot dobra študija primera konference nevladnih organizacij v Ljubljani.
  • Evropska nagrada HANDINNOV EUROPE 2008: nagrada za dobre prakse dela z mladimi invalidi - socialnega vključevanja mladih invalidov v izobraževanje, delo in družbeno življenje nasploh. Nagrado prejme ena organizacija iz vsake članice EU. Za Slovenijo je nagrado prejel Zavod za usposabljanje Janeza Levca za festival »Igraj se z mano«.
  • Tool Fair, La Palma, Kanarski otoki 2008: Zavod Janeza Levca je bil v novembru 2008 povabljen na »Tool Fair« za predstavitev projekta »Igraj se z mano«. »Tool Fair« poteka vsako leto v okviru Evropske komisije, kjer iz vsake države EU, na predlog nacionalnih agencij, ena do dve organizaciji predstavita najbolj inovativne načine dela z mladimi.
  • Ime meseca na VAL-u 202: Festival »Igraj se z mano« 2008 je dosegel tudi v slovenski (tako v splošni kot strokovni) javnosti še večjo odmevnost kot prvi festival v letu 2007. To potrjuje tudi izbor ravnatelja Zavoda za usposabljanje Janeza Levca mag. Mateja Rovška, kot organizatorja in odgovornega za festival »Igraj se z mano«, za ime tedna na nacionalni radijski postaji VAL 202 in kasneje tudi za ime meseca maja 2008. S tem pa tudi nagrado in udeležbo na slavnostni prireditvi VALA 202 in RTV za ime leta v Mestnem muzeju.
  • Festival je bil predstavljen na številnih mednarodnih konferencah in strokovnih kongresih v letu 2009 in 2010, med drugimi tudi; Pedagoški in andragoški dnevi 2010 na Filozofski fakulteti, kongres defektologov v Srbiji (Zlatibor, 2010), kongres specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (Zreče, 2010)…
  • V okviru Mednarodnega festivalskega leta »Igraj se z mano« izvajamo tudi program EVS (European Voluntary service) – program prostovoljstva, ki je bil za leto 2010 izbran za najboljši EVS projekt v Sloveniji.
  • Izbor vodje Mednarodnega festivalskega leta »Igraj se z mano« Boštjana Kotnika za ime tedna in ime meseca maja 2011 na VAL-u 202.
  • Posneta 45 minutna oddaja z naslovom 11 šola na RTV SLO o Mednarodnem festivalu »Igraj se z mano« in Zavodu Janeza Levca, maj 2011 (povezava).
  • Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2012: priznanje Zavodu za usposabljanje Janeza Levca za odlično partnerstvo za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo.
 
Išči

Obvestila, novice

Ljubljana,
02.05.2020
Vabimo vas, da se nam že 14. leto zapored pridružite na Mednarodnem festivalu »Igraj se z mano«, ki ga organizirata Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije. Festival bo potekal od 27. maja do 7. junija 2020.

Tudi letos vam obljubljamo pestro in zabavno programsko vsebino, tokrat v malce drugačni obliki, saj bomo naše aktivnosti s Kongresnega trga prenesli na splet. Naš program bo poln glasbenih in plesnih nastopov, interaktivnih delavnic, družabnih iger, pripovedovanja zgodb in animacijskih točk. Festival ustvarjamo skupaj s številnimi šolami, vrtci, ustanovami in društvi z otroki in mladostniki oziroma z vsemi ostalimi, mladimi po srcu.
 
Navodila glede sodelovanja in prijavnice najdete tukaj*
Ljubljana,
15.04.2020
Zavedamo se, da je trenutna situacija marsikomu otežila vsakdan, zato smo se v Društvu za kulturo inkluzije odločili, da vam priskočimo na pomoč in vas vsaj deloma razbremenimo. Tukaj smo za vas, če imate kakršnekoli skrbi, težave ali vprašanja. Vabimo vas, da nam sporočite, kakšno pomoč bi potrebovali, potem pa se bomo poskušali dogovoriti, na kakšen način bi to lahko izvedli. V teh časih je pomembno, da en drugemu pristopimo na pomoč. Naša podpora je prostovoljna in brezplačna.

Pišete nam lahko na e-mail drustvo.zakulturoinkluzije@gmail.com ali kar v zasebno sporočilo na na naši Facebook strani. Verjamemo, da bomo skupaj lažje prebrodili to težko obdobje. Ostanite zdravi!
Ljubljana,
12.03.2020
Spoštovani starši!

V luči novih preventivnih ukrepov glede omejevanja širjenja virusa Covid-19 ŽE DANES IN DO NADALJNJEGA odpovedujemo vse aktivnosti v okviru programa Specialni telovaj.

Priporočamo