Etična merila

ETIČNA MERILA SODELOVANJA NA MEDNARODNEM FESTIVALU IGRAJ SE Z MANO

 1. Sodelovanje je odprto za vse družbene skupine, ne glede na spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, raso, narodno, etnično, družbeno poreklo ali posebne potrebe.
 2. Vsebine/aktivnosti promovirajo in podpirajo uresničevanje glavnih ciljev in načel “Igraj se z mano”: socialno vključevanje, sodelovanje med različnimi posamezniki, uveljavljanje pravic do enakih možnosti, nediskriminacija, preseganje stereotipov o drugačnosti. 
 3. Komercializacija ter prodaja izdelkov, storitev ali dejavnosti skozi vsebine festivala ni dovoljena. 
 4. Oglaševanje skozi vsebine/aktivnosti je omejeno in dovoljeno le po predhodnem dogovoru in soglasju z organizatorjem. 
 5. V vsebinah/aktivnostih niso dovoljene negativne vrednostne sodbe povezane z invalidnostjo, vizualnim izgledom, socialnim položajem, spolom, spolno usmerjenostjo ali drugimi osebnimi okoliščinami posameznikov ali skupin. 
 6. V vsebinah/aktivnostih ni dovoljeno širjenje rasnih, narodnostnih, spolnih, starostnih, verskih, geografskih in drugih stereotipov.
 7. V vsebinah/aktivnostih ni dovoljeno spodbujanje k nasilju, širjenje sovraštva in nestrpnosti ter druge oblike sovražnega govora. 
 8. V vsebinah/aktivnostih ni dovoljena nobena oblika politične propagande. 
 9. V vsebinah/aktivnostih ni dovoljeno prikazovanje pornografske ali seksualno eksplicitne vsebine. 
 10. V vsebinah/aktivnostih ni dovoljeno prikazovanje škodljivih ali nevarnih dejanj, pri katerih se lahko osebe hudo poškodujejo. 
 11. V vsebinah/aktivnostih ni dovoljeno prikazovanje krvavih, pretresljivih in nasilnih prizorov. 
 12. Sodelovanje je prostovoljske narave in odraža prostovoljno odločitev posameznikov ali njihovih staršev/skrbnikov. 
 13. Za sodelovanje otroci in mladostniki ne potrebujejo lastnega profila na spletnem socialnem omrežju Facebook. Priporočamo sodelovanje s starši/skrbniki ali drugimi odraslimi osebami. 
 14. Na podlagi predhodnih členov si organizatorji pridržijo pravico za nepredvajanje oz. onemogočen dostop do infrastrukture in aplikacij povezanih z zaščiteno znamko “Igraj se z mano”.

 
Išči

Obvestila, novice

Igriv-e-novice